Zamknij

Zarządzanie Marką Przedsiębirstwa

  1. JAKIM DWÓM PROCESOM TOWARZYSZY KOMERCJALIZACJA MARKI?
  • Komercjalizacja bezpośrednia czyli spieniężenie marki za konkretną kwotę. W jej skład wchodzą:

– leasing marki (użyczenie) – pozwolenie na użytkowanie marki/pomysłu w zamian za odpowiednie korzyści, podczas trwania umowy, czyli w określonym czasie. 

– amortyzacja marki – umożliwia sfinansowanie reprodukcji środków trwałych. Jest wartością przenoszoną przez aktywa np. na usługi i produkty, które powstają dzięki nim. Wlicza się ją w koszty prowadzenia działalności więc jest korzystna pod względem podatkowym. Zakres i wysokość amortyzacji regulują odrębne przepisy. 

– sprzedaż marki – sprzedać możemy: markę przedsiębiorstwa, jego zorganizowaną część lub markę samodzielnie. 

  • Komercjalizacja pośrednia – wchodzenie spółki w mariaże, angażowanie się w aktywa marki. Są to transakcje z udziałem Spółek Prawa Handlowego o odpowiedniej zasobności portfela IP. 
  • Rodzaje fuzji i przejęć:

Spółki możemy połączyć przez:

 – przejęcie – przeniesienie majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. W zamian wspólnicy/akcjonariusze spółki przejmowanej otrzymują udziały/akcje spółki przejmującej.

 – zawiązanie nowej spółki – zawiązuje się nową spółkę kapitałową i przenosi się na nią majątek spółek łączących się w zamian za udziały/akcje w nowej spółce. 

O skuteczności/słuszności konkretnej fuzji decydują potem efekty finansowe oraz działalność operacyjna.

  • W celu skomercjalizowania marki musimy:

 – posiadać znak towarowy wskazujący na prawo własności.

 – należycie wycenić markę/firmę. Wyceniamy zarówno aktywa materialne jak i niematerialne. O ile wycena składników materialnych firmy jest stosunkowo łatwa, o tyle wycena know-how wymaga nieszablonowego podejścia, w czym powinien nam pomóc rzeczoznawca majątkowy wyspecjalizowany w tej dziedzinie. Przy wycenie musimy uwzględnić wartość odtworzeniową marki oraz perspektywę spodziewanych zysków jakie przyniesie nasz projekt.

   2) JAKIE SĄ TRZY PODSTAWOWE FUNKCJE ZNAKU TOWAROWEGO?

  • GWARANCYJNA – pod marką produktu kryje się gwarancja jakości towaru z którą klient, dzięki znakowi towarowemu identyfikuje markę. Dzięki niniejszej gwarancji klient jest w stanie zapłacić za podobny towar więcej niż u konkurencji.
  • REKLAMOWA – ma na celu nakłonienie klienta do zakupu produktu konkretnej marki. Słowa, barwy, znaki – wszystko ma na celu oddziaływanie na odbiorcę dając pozytywne skojarzenia.
  • ODRUŻNIAJĄCA – ma na celu odróżnić/wyróżnić naszą firmę od innych przedsiębiorstw na rynku , co pomoże w budowaniu tożsamości i wartości marki. Znak powinien być niepowtarzalny, rozpoznawalny musi dobrze się kojarzyć. Można to osiągnąć przez zastosowanie odpowiednich znaków, barw, materiałów, słów.

Autor Dziekanat

© 2019 - 2023 Warszawska Szkoła Zarządzania