Zamknij

Zarządzanie marką przedsiębiorstwa

  1. Jakim dwóm procesom towarzyszy komercjalizacja marki?

Komercjalizacje najprościej określić możemy jako doprowadzenie do sprzedaży. Odpowiednio przeprowadzona komercjalizacja może przyczynić się do sukcesu rynkowego, a nawet do tworzenia lub utrzymania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. 

Czym jest marka?  Marka to nazwa, symbol, termin, wzór, znak graficzny lub ich kombinacja stworzona w celu oznaczenia i odróżnienia dóbr lub usług od innych produktów konkurencyjnych.

Marka odnosi się do Portfela IP (Intellectual Property), a w wyniku jej komercjalizacji dochodzi do obrotu gospodarczego Portfelem IP. Markę należy wcześniej ochronić oraz wycenić. Procesowi spieniężania marki towarzyszy dualizm jej komercjalizacji. Dualizm komercjalizacji marki polega na miarodajnej, czyli wiarygodnej i obiektywnej wycenie Portfela IP. Wyróżnić możemy komercjalizację bezpośrednią marki oraz komercjalizację pośrednią marki.

Komercjalizacja bezpośrednia marki (obrót bezpośredni, transfer własności):

  • licencjonowanie marki
  • leasingowanie marki, 
  • amortyzacja marki 
  • sprzedaż marki

Komercjalizacja pośrednia marki (transakcje M&A)

  • transakcje z udziałem spółek prawa handlowego, w wyniku których dochodzi do ich połączenia, podziału lub przekształcenia. 
  1. Jakie są trzy podstawowe funkcje znaku towarowego?

Znak towarowy – każde oznaczenie, dzięki któremu jesteśmy w stanie zidentyfikować towar lub usługę, jako tą pochodzącą od określonej firmy – możliwość odróżnienia towaru lub usługi jednego przedsiębiorcy od towaru lub usługi innego przedsiębiorcy. 

Wyróżniamy trzy podstawowe funkcje znaku towarowego:

  • funkcję oznaczenia pochodzenia (odróżniającą)

Pozwala na identyfikowanie źródła pochodzenia towaru lub usługi na rynku, wskazując na podmiot, od którego dany towar/usługa pochodzą. Znak towarowy poprzez funkcję oznaczenia pochodzenia odróżnia towary/usługi jednego przedsiębiorstwa od towarów/usług innego przedsiębiorstwa.

  • funkcję jakościową (gwarancyjną)

Funkcja jakościowa/gwarancyjna znaku towarowego związana jest z pewnym wyobrażeniem odbiorców o towarze/usłudze oznaczanych znakiem i cechach, jakie posiadają. Zadaniem znaku towarowego jest zapewnienie odbiorcy o stałym poziomie jakości oferowanych towarów i usług. Nabywając towar opatrzony określonym znakiem towarowym, konsument zyskuje informację o spełnianiu przez ten towar określonych i oczekiwanych cech i walorów.

  • funkcję reklamową

Poprzez nakłanianie konsumentów do zakupu oznakowanego towaru, znak towarowy spełnia funkcję reklamową. Rolą funkcji reklamowej jest zachęcenie odbiorcy do nabycia towaru/usługi opatrzonych danym znakiem towarowym.

Autor Dziekanat

© 2019 - 2023 Warszawska Szkoła Zarządzania